Search Close

Search

Cynthia Jacob about

Over Cynthia Jacobs

contemporary designer // artist
jewellery shape people
objects meet spaces
stories create interiors

Cynthia Jacobs zoekt naar de tijdloze essentie van het juweel. Naast het uitdrukken van vermogen, rang en status hebben juwelen ook een intiemere betekenis. Ze drukken vaak een hechtere band tussen mensen of objecten uit. Het is precies uit die diepere, persoonlijke associaties dat Cynthia Jacobs haar inspiratie put. In haar relatiejuwelen zoekt zij die immateriële, sterke banden in een even krachtige vorm te vertalen.

Haar werk krijgt een meerwaarde omdat zij erin slaagt het universeel herkenbare karakter van het symbool onaangetast te laten én toch een verfrissende originaliteit in de vormgeving weet te leggen. Zij ontwerpt vormen die op een logische en transparante wijze met de reële betekenis van het object samenhangen en schenkt daarmee overbekende en versleten symbolische objecten het vermogen terug om hun ware bestaansreden eloquent te communiceren.

Ze overstijgt ook de enge betekenis van het juweel doordat ze objecten of ruimtelijke installaties specifiek voor een meubel of als decoratie van de muur ontwerpt. Het worden als het ware “huiselijke juwelen”.

Het verhaal bezit een eigen vocabularium, laat zich hoogstens leiden door de sensualiteit van de vorm en valt evenzeer met de ogen te lezen als met de ziel.

Inspirerende muziek en sfeer sturen de gevoelens en impulsen via hoofd, hart en ziel direct naar de handen. Het verklaart haar liefde voor de kennis van het materiaal en het vakmanschap.

Bovenal deelt Cynthia graag haar liefde met haar partner, vrienden en familie. Ze geniet intens van de schoonheid van de natuur, fijne muziek en kunst en voelt zich gelukkig met dieren rond haar. Enjoy life!